Zakelijk advies
zonder omkijken

Zakelijk advies
zonder omkijken

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer doet je je uiterste best goed werk te leveren. Hoewel je een professional bent, ben je ook mens. En vergissen is menselijk. Voor de (vrije) beroepsbeoefenaren die door het maken van een beroepsfout vermogensschade (dus geen schade aan personen of zaken) bij hun klant kunnen veroorzaken, is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voor wie?

De verzekering is voor iedere vrije beroepsbeoefenaar met werkzaamheden waaraan een intellectuele prestatie ten grondslag ligt. Voorbeelden hiervan zijn een accountant, advocaat, notaris, belastingadviseur, vertaalbureau, interim-manager, ingenieur, ICT-onderneming of (management)adviesbureau.

Wat is gedekt?

Het gaat om fouten die gemaakt zijn bij de uitoefening van je beroep. Denk aan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering of verkeerd handelen. Het gaat om jouw eigen fouten en om fouten door anderen die onder jouw toezicht en/of verantwoordelijkheid werkzaamheden hebben uitgevoerd. Naast een vergoeding van de geleden schade kun je vaak ook rekenen op rechtsbijstand en vergoeding van de kosten om je tegen de aanspraak te verweren.

Direct naar

Direct naar:

Het laatste nieuws

Geerts39

Als u een verzekering afsluit, gaat de verzekeraar ervan uit dat u een ‘goed huisvader’ zult zijn of ‘normale voorzichtigheid’...