Zakelijk advies
zonder omkijken

Zakelijk advies
zonder omkijken

(Collectieve) Ongevallenverzekering

Wat doe jij aan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor jouw medewerkers? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt jaarlijks de bedrijfsongevallen waarbij werknemers overlijden of blijvend letsel oplopen. Het blijkt dat de meest getroffen sectoren de afvalverwerking, bouw, industrie en landbouw zijn. De meeste slachtoffers zijn tussen de 15 en 24 jaar of ouder dan 55 jaar. En de bewegende delen van machines en vallen van hoogte zijn de belangrijkste oorzaken.

De (collectieve) ongevallenverzekering keert een vergoeding uit bij blijvende (gedeeltelijke) invaliditeit én bij overlijden als gevolg van een ongeval. De verzekering geldt voor werknemers, maar kan ook worden afgesloten voor verenigingsleden en vrijwilligers. Daarnaast kun je ervoor kiezen oproepkrachten, stagiaires, uitzendkrachten en bij jou gedetacheerde medewerkers mee te verzekeren.

Goed werkgeverschap

Steeds vaker worden werkgevers binnen cao’s verplicht gesteld om dit goed te regelen. Het getuigt in ieder geval van goed ondernemerschap volgens de wet. En het is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Heb je medewerkers of ga je je eerste medewerker aannemen? Wij helpen je graag verder.

Direct naar

Direct naar:

Het laatste nieuws

Geerts39

Als u een verzekering afsluit, gaat de verzekeraar ervan uit dat u een ‘goed huisvader’ zult zijn of ‘normale voorzichtigheid’...