Zakelijk advies
zonder omkijken

Zakelijk advies
zonder omkijken

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Als door schade bedrijfsactiviteiten grotendeels of helemaal stil komen te liggen, kun je met een bedrijfsschadeverzekering de continuïteit van je onderneming waarborgen. Voor immateriële schade specifiek ontstaan door een kapotte machine is er de machinebreukbedrijfsschadeverzekering.

Gedekte schade

Een machine die beschadigd is en uitvalt zorgt voor gedeeltelijke of gehele stilstand in de productie. Terwijl inkomsten (deels) wegvallen, lopen vaste kosten zoals personeelskosten, verzekeringspremies en huur of hypotheek gewoon door. Deze financiële gevolgen zijn te verzekeren op een machinebreukbedrijfsschadeverzekering. Voorwaarde is wel dat de oorzaak van de schade aan de machine gedekt is op de machinebreukverzekering.

Compleet pakket

Zorg voor een compleet pakket aan bedrijfsverzekeringen dat naast materiële schade ook de immateriële gevolgen van schade vergoedt. Wij helpen je daar graag bij.

Direct naar

Direct naar:

Het laatste nieuws

Geerts39

Als u een verzekering afsluit, gaat de verzekeraar ervan uit dat u een ‘goed huisvader’ zult zijn of ‘normale voorzichtigheid’...